FANDOM


Argument kan delas in i sakargument och känsloargument. Till sakargument hör (bland annat) lagar, prejudikat och logiska slutledningar. Till känsloargument hör motvilja mot motståndarens budskap eller argument och argument baserade på rädslan för motståndarbudskapets innehåll.