FANDOM


This page uses content from the Swedish-language Wikipedia. The original content was at Doxa. The list of authors can be seen in the page history. As with this Retorik Wiki wiki, the content of Wikipedia is available under the CC-BY-SA (see Wikia:Licensing for details).

Doxa (från gammalgrekiskans δóξα, och betyder åsikt, förmodande, förväntning, tro.) Doxa ställs av bland andra Parmenides och Platon i motsats till vetande och insikt, episteme. Aristoteles utgår istället från endoxa.

Filosofen Mats Rosengren definierar doxa som ”de försanthållanden, trosföreställningar och förgivettaganden som är de rådande inom en större eller mindre grupp människor” [1].

I diskussioner om gångna tiders föreställningar, särskilt de sätt på vilka dessa skiljer sig från nutidens, används ofta uttrycket tidsanda eller Zeitgeist.

Referenser
  1. Mats Rosengren Doxologi - En essä om kunskap, sidan 71, retorikförlaget, 2008
Redigera