FANDOM


This page uses content from the Swedish-language Wikipedia. The original content was at Ethos. The list of authors can be seen in the page history. As with this Retorik Wiki wiki, the content of Wikipedia is available under the CC-BY-SA (see Wikia:Licensing for details).

Ethos (från grekiskan ethikos - läran om moral) är ett begrepp inom retoriken som används för att definiera en talares trovärdighet. Ethos syns ofta ihop med uttrycken logos och pathos. Inom retoriken utgör de tillsammans de tre grundläggande medlen för att övertyga.

Enligt Aristoteles är det tre saker som väcker tillit till en talare och gör att denne verkar övertygande:[1]

  • Förnuft (fronesis)
Man framstår som en intelligent person.
  • Dygd (arete)
Man framstår som en moraliskt god person.
  • Välvilja (evnoia)
Man framstår som en person med god tanke gentemot sina medmänniskor.

Primär- och sekundärethos Redigera

I den moderna retoriken har man i samband med att man talar om en persons ethos också börjat att skilja mellan det primära och det sekundära ethoset. Ett primärt ethos är något som personen så att säga redan har med sig in i den retoriska situationen. En statsminister, president eller en lärare har till exempel med sig ett redan etablerat ethos bara utifrån det enkla faktum att han eller hon är just president, statsminister eller lärare. Samtidigt kan detta primära ethos påverkas av många faktorer. Om en president är impopulär i ett land är det mycket möjligt att han eller hon går in i en retorisk situation med ett svagt ethos istället för ett starkt. När man talar om sekundärethos syftar man på det ethos som en person försöker förmedla och etablera i en given retoriskt situation. Det finns givetvis olika metoder för detta och många gånger flyter gränserna mellan ethos-, pathos- och logosargumentation ihop. En talare kan till exempel försöka att stärka sitt ethos genom att visa känslor som empati och medömkan alltså genom att försöka förmedla pathos till sina åhörare.

Individuellt etos Redigera

En persons etos kan referera till en beskrivning av karaktären eller personligheten. Att ha ett starkt etos kan användas om en person med hög moralisk resning med god etik. Det kan också referera till en personlighet som har utstrålning i form av trygghet och lugn.

En organisations etos Redigera

En organisations etos menar ofta en kultur eller särprägel hos organisationen. En bra skola vill till exempel ha en god etos för eleverna och ha en lärande organisation.

Organisationer kan också bygga upp förtroende i betydelse rättskaffenhet och att ha ett gott rykte.

ReferenserRedigera

Mall:Nowp

  1. Øivind Andersen (1995), I retorikkens hage (s. 36)

Litteratur Redigera

  • Heder och påverkan, Maria Karlberg och Brigitte Mral (1998).
  • Svensk retorik, Kurt Johannesson (2005).
  • The History and Theory of Rhetoric, James A. Herrick (2005).
  • Modern Rhetorical Criticism, Roderick P. Hart (1997).
  • I retorikkens hage, Andersen, Øivind (1995) - Oslo. ISBN 82-00-21969-0.