FANDOM


This page uses content from the Swedish-language Wikipedia. The original content was at Giambattista Vico. The list of authors can be seen in the page history. As with this Retorik Wiki wiki, the content of Wikipedia is available under the CC-BY-SA (see Wikia:Licensing for details).

Giambattista Vico, alternativt Giovanni Battista Vico, född 23 juni 1668 i Neapel, död i samma stad 23 januari 1744

Vicos retoriska teorier är en kombination av hans humanism och pedagogiska intentioner. I egenskap av kunglig professor i latin hade han till uppgift att utbilda traktens begåvningar och framtida ledare i retorik och förbereda dem för studier i juridik och rättsväsen. Han argumenterar i sitt tal De Studiorum Ratione 1708 för att samtliga som tänker sig ett offentligt liv borde lära sig att argumentera såväl för sin egen som sin motståndares ståndpunkt, detta för att lära sig urskilja de mest hållbara ståndpunkterna och förutsäga hur motståndare skulle kunna angripa dem. Vicos retorik grundar sig på klassiska källor och Aristoteles syn på dess funktion av argumentering. Hans återkoppling till de klassiska källorna placerar honom i den humanistiska traditionen, och likaså det faktum att han förespråkar det civila livet och professionalism.

Hans influenser var framför allt Lorenzo Valla, Platon, Francis Bacon och Hugo Grotius.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.