FANDOM


Reklam är skapande och spridande av information som har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra människors åsikter, värderingar eller handlingar, i första hand konsumtionsbeteende.

Reklam är ett bra exempel på när flera olika personer skapat en text. Företaget är avsändare, reklambyrån har valt bilder och formulerat texten, kanske är en skådespelare eller fotomodell talare.

I reklam liksom i politik arbetar man ofta med de motsatta känslorna fruktan och hopp för att övertyga. I reklam finns hotet ibland dolt som en tänkbar följd av ett problem. Scenarion med olika grader av hot i vårt vardagsliv, från hotet av inbrott till hotet om att missa ett teveprogram, är ofta inkluderade. Produkten ska sedan ge oss hopp om lösning av problemet.

KällorRedigera

Maria Karlber och Brigitte Mral, Heder och påverkan (1998)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.