FANDOM


En vederläggning är ett omkullkastande av ett föreliggande påstående

Det som bör vederläggas är varken det som är helt uppenbart eller alldeles omöjligt, utan sådant som har en klar mellanställning. Den som vederlägger skall först av allt svartmåla sagesmännen, sedan göra en utläggning av saken, och därefter gå igenom den med hjälp av följande huvudpunkter:

  1. Det oklara och det osannolika
  2. Det omöjliga, det inkonsekventa och det opassande
  3. Det ofördelaktiga